0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Eğitimi

Tarih : 6.12.2018

Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi Koordinatörlüğünde  yapılan  0–6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimi Destekleme (ÇPGD) Programı, İnsanının yaşam boyu bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı beyninin gelişimi ile yakından ilişkilidir.
 
Beyin gelişimi büyük oranda yaşamın ilk yıllarında özellikle de anne karnında ve doğumdan sonraki ilk beş yılda oluşur. İnsanın yaşam boyu kullanacağı becerileri öğrenme kapasitesi, çevreyle ilişki yetenekleri ve kişiliği de beyin gelişimi ile birlikte büyük ölçüde bu yıllarda gelişir.
 
Beynin hızla geliştiği gebelik ve 0-6 yaş döneminde ülkemizde anne ve çocukla düzenli ilişkisi olan tek yaygın yapılanma birinci basamak sağlık hizmetleri yapılanmasıdır. Birinci basamak çalışmalarında gebe ve çocuklara yönelik koruyucu hizmetlerin en önemli unsuru düzenli gebe-çocuk izlemleridir.
 
Çocuğun Psikososyal Gelişimi Destekleme ( ÇPGD) Programı, çocuğun psikososyal gelişimini destekleme yöntemlerini birinci basamak sağlık hizmetleri içine entegre ederek, gelişimin en hızlı olduğu gebelik ve 0-6 yaş döneminde çocuğun gelişimini desteklemeyi, gelişimi etkileyebilecek risk etmenlerini erken belirleyip, erken müdahale etmeyi amaçlamaktadır.
 
0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Eğitimi, Programa Giriş, Beyin Gelişimi, İletişim ve Görüşme Teknikleri, Gebelik Dönemi Psikososyal İzlem Görüşmeleri,  Çocukluk Dönemi Psikososyal İzlem Görüşmeleri, Olgu Tartışması,  Baba Psikososyal İzlem Görüşmeleri ve Veri Aktarımını içermektedir.
   
0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Eğitimi kapsamında 04 Aralık 2018 tarihinde yapılan eğitimde  İlçelerde görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına (Ebe-Hemşire-Sağlık Memuru) eğitim verilmiştir.

-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM