Farmakovijilans Eğitimi Yapıldı

Tarih : 31.10.2018

İlimiz Kamu-Özel Sağlık Tesislerinin Farmakovijilans Sorumluları ile Hekim/Uzman Hekim, Diş Hekimi, Eczacı ve Hemşirelere yönelik Farmakovijilans eğitimi verilmiştir.

 

Seyhan Devlet Hastanesi Konferans Salonunda 17.10.2018 tarihinde yapılan ve 70 Sağlık mesleği mensubunun katıldığı eğitim ile Farmakovijilans konusunda farkındalığın arttırılarak, farmakovijilans sistemine aktif katılımın sağlanması amaçlanmıştır.

 

Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ecz.Yüksel COŞKUN’un farmakovijilans ve Akılcı İlaç Kullanımı içerikli açılış konuşması akabinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Daire Başkanlığı’ndan eğitmen olarak toplantımıza katılan Uzm. Ecz. Emel AYKAÇ’ın ve Ecz. Nilcan DEMİR’in "İlaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla advers reaksiyonların ve yarar/risk dengelerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve ilaçların yol açabileceği zararın en az düzeye indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması" içerikli sunum yapmışlardır.
 

-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM