İÇ KONTROL SİSTEMİ

Son Güncelleme Tarihi : 10.8.2017

 MEVZUAT
663 Sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
Müsteşarlık Makam Onayı
Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı Üst Yazısı


 İÇ KONTROL EYLEM PLANI VE ALINAN ONAYLAR
663 Sayılı KHK ile; Bakanlığımıza bağlı taşra teşkilatları yeniden belirlenmiş olup, 31.01.2017 tarih ve 39434888-612 sayılı Müsteşarlık Makamı Onayı ile İç Kontrol Eylem Planı yürürlüğe girmiştir.
02.12.2003 tarih ve 10775 sayılı Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03.02.2017 tarih ve E.12 sayılı yazısına istinaden Müdürlüğümüz tarafından İç Kontrol Eylem Planı çalışmaları başlatılmıştır.
2017-2018 İç Kontrol Eylem Planı İçin Tıklayınız.


 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI
İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Şeması


 SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI YÖNERGESİ
İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri Şube Müdürlükleri Görev Tanımları


 İŞ SÜREÇLERİ
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Özel Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Hukuk İşleri Birimi
İl Kalite Koordinatörlüğü
 
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM