İÇ KONTROL SİSTEMİ

Son Güncelleme Tarihi : 22.3.2018

 MEVZUAT
694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 184-194 Maddeleri
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
Müsteşarlık Makam Onayı
Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı Üst Yazısı


 İÇ KONTROL EYLEM PLANI VE ALINAN ONAYLAR
31.01.2017 tarih ve 39434888-612 sayılı Müsteşarlık Makamı Onayı ile İç Kontrol Eylem Planı yürürlüğe girmiştir.
02.12.2003 tarih ve 10775 sayılı Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03.02.2017 tarih ve E.12 sayılı yazısına istinaden Müdürlüğümüz tarafından İç Kontrol Eylem Planı çalışmaları başlatılmıştır.
2017-2018 İç Kontrol Eylem Planı İçin Tıklayınız.


 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI
İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Şeması - v1
İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Şeması - v2


 SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI YÖNERGESİ
İl Sağlık Müdürlüğü'nün Görev Yetki ve Sorumlulukları


 İŞ SÜREÇLERİ
İş Süreçleri Hazırlanmaktadır.
 
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM