İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Son Güncelleme Tarihi : 12.3.2018

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Görevleri

 

1.      İSGB işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;

a)      İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden,

b)     İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetiminden,

c)      İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden,

d)     İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

e)      Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından,

f)       İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından sorumludurlar.

2.      İSGB, işverenin, işçilerin ve bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaşabilmesini sağlar.

 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmelik, Madde 12, 27.11.2010 Tarih ve 27768 Sayılı RG)

 

Birim Çalışanları

                       İşveren Vekili / İl Sağlık Müdür Yardımcısı

End. Müh. Ufuk Emre ŞAHİN        Birim Sorumlusu / İş Güvenliği Uzmanı

Uzm. Dr. Nureddin ÖZDENER       İşyeri Hekimi

ATT Aysel DURSUN                      İş Güvenliği Uzmanı