Şube Müdürleri

Son Güncelleme Tarihi : 24.04.2015

Dr. Ahmet Yücel ÇOMU
Doğum Yeri ve Yılı: Osmaniye-1970
Tel: 0322 344 1879
Email: ahmetyucel.comu@saglik.gov.tr

KISA ÖZGEÇMİŞ
Mezun Olduğu Okul: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1997)
Görev Yerleri:
1997-1998: Tokat Reşadiye Bozçalı Sağlık Ocağı
1998-2001: Adana Havutlu Sağlık Ocağı
2001-2002: Adana 75. Yıl EMK Sağlık Ocağı
2003-2004: Adana İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü ve Hekimevi Müdürü
2004-2006: Adana İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Ocakları Şube Müdürü
2006-2008: Adana İl Sağlık Müdür Yardımcısı
2008-2011: Mustafalar ASM Aile Hekimi
2011-2013: Adana Verem Savaş İl Koordinatörü
2013-2014: Adana Sarıçam TSM Sorumlu Hekimi
2014-2015: Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi
2015 Mart: Adana İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürü
Sorumlu Olduğu Şube ve Birimler:
Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
 
 
 
Dr. Aylin ÜNER SÖNMEZLER
Doğum Yeri ve Yılı: -
Tel: -
Email: aylin.sonmezler1@saglik.gov.tr

KISA ÖZGEÇMİŞ
Mezun Olduğu Okul: -
Görev Yerleri: -
Sorumlu Olduğu Şube ve Birimler:
Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Hasta Hakları Koordinatörlüğü
BİMER Koordinatörlüğü
 
 
Dr. Berna ACIMIŞ
Doğum Yeri ve Yılı: Adana
Tel: +90(322) 344 3334
Email:berna.acimis@saglik.gov.tr

KISA ÖZGEÇMİŞ
Mezun Olduğu Okul: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Okan Üniversitesi Sağlık Yönetimi
Görev Yerleri: 
1998-2000 Özel Sektör ve Tıbbi Danışmanlık
2000 Sağlık Bakanlığı Çifteminare VSD
2001-2003 Adana Kurtuluş Sağlık Ocağı
2003-2008 75.Yıl Emlakbank Evleri Sağlık Ocağı
2008 Feke Aile Hekimliği
2008-2010 5 Ocak TSM 2013 Aralık Halk Sa??lığı Şube Müdür Vekilliği Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörlüğü
2014 Şubat Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sorumlu Olduğu Şube ve Birimler:
Kamu Sağlık Hizmetleri Şubesi
Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi
 
 
Gülcan SÜRER
Doğum Yeri ve Yılı: Adana/Karaisalı-08.10.1972
Tel: 0322 3442484
Email: gulcan.surer@saglik.gov.tr

KISA ÖZGEÇMİŞ
Mezun Olduğu Okul:

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi

Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü (USES)  Hastane İşletmeciliği ve Sağlık Yöneticiliği

Eskişehir Üniversitesi  Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Eskişehir Üniversitesi  Adalet Programları
Görev Yerleri:

Adana İl Sağlık Müdürlüğü Araştırma ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü-2015-

Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü-2014-2015

Adana Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü –Kasım 2012-2014

ANEAH Gider Tahakkuk Sorumlu Müdür Yardımcısı. ve Birim Temsilciliği-2009-2010

ANEAH Seyhan Uygulama Merkezi Sorumlu  Müdür Yardımcılığı -2006-2009

Adana İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birim Sorumluluğu-2004-2006

Sorumlu Olduğu Şube ve Birimler:
Araştırma ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü

İl Faaliyet Planı Koordinatörlüğü

 
 
Hasan Ferudun ALTIPARMAK
Doğum Yeri ve Yılı: Kozan-1965
Tel: +90(322) 344 1918
Email: hfaltiparmak@hotmail.com

KISA ÖZGEÇMİŞ
Mezun Olduğu Okul: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Görev Yerleri:
26.06.2012 Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü (İnsan Kaynakları Birimi, Disiplin ve Hukuk İşleri Birimi)
09.10.2011 Adana İl Sağlık Müdürlüğü Doktor Sicil ve Özlük İşleri Şube Müdürü
2010 - 2011 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı
2005 - 2010 Adana İl Sağlık Müdürlüğü Personel Şefi
2002 - 2005 Adana İl Sağlık Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü
1998 - 2002 Adana İl Sağlık Müdürlüğü
1991 - 1998 Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü
Sorumlu Olduğu Şube ve Birimler:
Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 
 
 
Dr. Nihat TAŞDOĞAN
Doğum Yeri ve Yılı: -
Tel: -
Email:nihat.tasdogan1@saglik.gov.tr

KISA ÖZGEÇMİŞ
Mezun Olduğu Okul: -
Görev Yerleri: -
Sorumlu Olduğu Şube ve Birimler:
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 
 
Dr. Reyhan MAZI
Doğum Yeri ve Yılı: Adana-1972
Tel: +90(322) 344 0303
Email: dr-reyhan01dr@hotmail.com

KISA ÖZGEÇMİŞ
Mezun Olduğu Okul: Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi
Görev Yerleri:
Osmaniye 14 Nolu Sağlık Ocağı
2008-2012 Adana 2 Nolu ASHİ
2005-2008 Osmaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Sorumlu Olduğu Şube ve Birimler:
Özel Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 
 
Ecz. Yüksel COŞKUN
Doğum Yeri ve Yılı: Adana-1965
Tel: 
+90(322) 344 1961
Email: yukselcoskun@hotmail.com

KISA ÖZGEÇMİŞ
Mezun Olduğu Okul: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Görev Yerleri: Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü

Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü

Sorumlu Olduğu Şube ve Birimler:
Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü
 
 
DUYURULAR

HIZLI ERİŞİM