Kamu Hizmet Standartları Envanteri

Son Güncelleme Tarihi : 1.9.2015

31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı "Kamu Hizmetlerinin  Sunumunda Uyulacak usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik" kapsamında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 2009-70 sayılı "Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme" konulu genelgesi gereği;

 

Müdürlüğümüz, Sağlık Gurup Başkanlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerimize ait  Kamu Hizmet Envanteri (EK:1) ve Müdürlüğümüz Kamu Hizmet Standartları Tablosu (EK:2) hazırlanmıştır.

 

Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sağlık Müdürlüğü

Kamu Hizmetleri Envanteri Sağlık Müdürlüğü

Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu ve Envanteri İlçe Sağlık Müdürlükleri

Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu ve Envanteri Sağlık Gurup Başkanlığı

Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu ve Envanteri TSM'ler

Kamu Hizmetleri Envanteri ve Standart Tabloları Aile Hekimleri
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM