Klinik Kalite Veri Doğrulama Sistemi

Tarih : 4.11.2013

Bilindiği üzere Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sisteminde (Sağlık.Net aracılığı ile) kamu, üniversite ve özel hastanelerden ve aile sağlığı merkezlerinden veri toplanmaktadır. Bu veriler üzerinden Karar Destek Sistemi Raporları oluşturulmuştur. Verilen klinik hizmetlerin kalitesini iyiden mükemmele çıkarmak için bu veriler üzerinden Türkiye Klinik Kalite Programı çalışması başlamış bulunmaktadır.

 

Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile Türkiye’de Klinik Kalitenin izlenmesi ve değerlendirilebilmesi için Klinik Kalite Veri Doğrulama Sistemi hazırlanmıştır. Program dahilinde altı (6) sağlık durumu (Diyabet, Gebelik Süreci ve Doğum, Diz Protezi Replasmanı, Kalça Protezi Replasmanı, Koroner Kalp Hastalığı, İnme) klinik kalite izlemine alınmıştır. Bu bağlamda bahsi geçen hastalıklar ve durumların izlemi için standartlar ve indikatörler belirlenmiştir.

 

15.11.2013 tarihi itibariyle Klinik Kalite Daire Başkanlığı’nca başlatılacak olan KLİNİK KALİTE VERİ DOĞRULAMA SİSTEMİ için İl Sağlık Müdürlüğümüzden belirlenen Klinik Kalite il Temsilcileri tarafından ilimizdeki tüm kamu, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler ile belirlenecek 3 aile sağlığı merkezi değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

 

Bununla ilgili çalışmaların yapılabilmesi için kurumların anlaşmalı olduğu yazılım firmalarının aşağıdaki linkte yer alan dokümanlar doğrultusunda gerekli bilgileri her kurum için her kurumun kendi veritabanlarından sorgulayarak (2013 yılını içeren ilk 3(üç) ayı öncelikli olmak üzere, her bir ay için ayrı ayrı) hazırlamaları ve ilgili verileri il temsilcileri geldiğinde bekletmeden paylaşmaları gerekmektedir.

 

Bahsi geçen konular için gerekli hazırlıkların ivedilikle yapılması ve önlemlerin alınması önem arz etmektedir.

 

Klinik Kalite Veri Kontrol Uygulaması Validasyon Formu
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM