Klinik Kalite Veri Doğrulama Sistemi

Tarih : 16.9.2013

Bilindiği üzere Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sisteminde (Sağlık.Net aracılığı ile) kamu, üniversite ve özel hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinden veri toplanmaktadır ve bu veriler üzerinden Karar Destek Sistemi Raporları oluşturulmuştur. Verilen klinik hizmetlerin kalitesini iyiden mükemmele çıkarmak için bu veriler üzerinden Türkiye Klinik Kalite Programı çalışması başlamış bulunmaktadır.
 
Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile Türkiye’de Klinik Kalitenin izlenmesi ve değerlendirilebilmesi için Klinik Kalite Veri Doğrulama Sistemi hazırlanmıştır. Program dahilinde altı (6) sağlık durumu (Diyabet, Gebelik Süreci ve Doğum, Diz Protezi Replasmanı, Kalça Protezi Replasmanı, Koroner Kalp Hastalığı, İnme) klinik kalite izlemine alınmıştır. Bu bağlamda bahsi geçen hastalıklar ve durumların izlemi için standartlar ve indikatörler belirlenmiştir.
 
01/10/2013 itibariyle Klinik Kalite Daire Başkanlığı’nca başlatılan KLİNİK KALİTE VERİ DOĞRULAMA SİSTEMİ için belirlenen validatörler tarafından kurumlar değerlendirilmeye tabii tutulacaktır. Bununla ilgili çalışmaların yapılabilmesi için kurumların anlaşmalı olduğu yazılım firmalarının ekte iletilen bilgileri her kurum için her kurumun kendi veri tabanlarından çekerek -2013 yılını içeren ilk 3(üç) ayı öncelikli olmak üzere , her bir ay için ayrı ayrı– hazırlamaları ve ilgili verileri validatörler geldiğinde validatörleri bekletmeden paylaşmaları beklenmektedir. Bahsi geçen konular için gerekli hazırlıkların ivedilikle yapılması ve önlemlerin alınması önem arz etmektedir.
 
Ek İçin Tıklayınız
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM