Denetim Hizmetleri Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarih : 14.9.2018

Bakanlığımız yeni yapılanması kapsamında, İl Merkezi ve İlçelerde bulunan sağlık tesislerinin tescil işlemleri denetimi, hizmete ve ruhsata esas denetimleri, olağan ve olağandışı denetimleri, Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı  İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi tarafından  mevzuatlar çerçevesinde  gerçekleştirilmektedir.
 
Sağlık Hizmetleri Başkanı Sayın Dt.Süleyman DİLEK'in Başkanlığında 06.09.2018 tarihinde düzenlenen, birim sorumluları ve çalışanlarına yönelik  ''Denetim Hizmetleri Bilgilendirme Toplantısı''  İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr.Ahmet ÖZER'in açılış konuşmasıyla başlamıştır.
 
Düzenlenen toplantıda ilimizde bulunan, Kamu-Özel-Üniversite sağlık tesislerinin denetimlerinde görev alacak personelin denetimlerin içeriğine, formatına ve amacına yönelik uygulanacak esaslar hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir.

 

-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM