Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarih : 6.9.2018

2018-2023 dönemini kapsayan bağımlılıkla mücadele çalışmaları, Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi dahilinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, medya ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile arttırılarak kararlılıkla sürdürülmektedir.
 
Madde kullanımı ve bağımlılığı ortaya çıkardığı sonuçlar nedeniyle sadece kullanan kişiyi etkilemekle kalmayıp, başta yakın çevresi olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yansıyarak önemli bir sağlık sorunu haline gelmektedir. 
 
Bu çerçevede il düzeyindeki uyuşturucu madde kaçakçılığı, uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı, alkol bağımlılığı, tütün bağımlılığı, davranışsal bağımlılıklar (kumar ve teknoloji) ile ilgili konuları takip ve tespit ederek, buna ilişkin çözüm önerileri üretmek ve hayata geçirmek, ilde ilgili kurumlar tarafından yürütülecek mücadele çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 29.08.2018 tarihinde Vali Vekilimiz Sayın Mustafa AYDIN başkanlığında tüm üye kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM