Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Tarih : 10.7.2018

Toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, beden ve ruh sağlığını bozan, hatta yaşam kaybına yol açan, sebep olduğu suç ve kazaların, adli, sosyal ve hukuki yansımalarıyla toplumsal yapıyı bozan bağımlılık küresel bir halk sağlığı sorunudur.

 

Bireysel bir sağlık sorunu olmasının yanı sıra etkisi sadece kullanıcılarıyla sınırlı kalmayarak onların ailelerini, çevrelerini ve tüm toplumu etkileyen ve sebep olduğu diğer sorunlar nedeniyle toplumun tamamı için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkaran bağımlılık probleminin ortadan kaldırılabilmesi, ancak toplumun tüm kesimlerini içeren kamu, özel, sivil toplum ve vatandaş işbirliğindeki çok sektörlü bir mücadeleyle mümkün olacaktır.

 

Bu kapsamda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonunda 22-29.06.2018 tarihleri arasında yapılan Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi’ne 492 Aile Sağlığı Elemanı ve Bağımlılık Danışma Birimlerinde görevli 7 Psikolog katılmıştır.

-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM