Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Kriterleri Gösterge Kartlarının Yayınlanması Hakkında

Tarih : 4.7.2018

Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi Bakanlık Makamının 18.05.2018 tarih ve E.04-362 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiş olup, tüm yönetici performansları Yönerge ekinde yer alan kriterlere göre izlenerek değerlendirilmektedir.
 
Performans Kriter ve Göstergelerinin tanımını, amaç ve hedefini, veri toplama ve analiz sıklığını, hesaplama formülünü, puanını, veri kaynağını, sorumlu birim ve göstergeye özgü açıklamaları içeren Gösterge Kartları bakanlığımız tarafından hazırlanmış olup, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

 
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM