Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi Hakkında

Tarih : 19.6.2018

Sağlık Bakanlığınca 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı (Değ. ibare:RG-21/5/2011-27940) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Bakanlıkça Müdürlüğümüze verilen Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Düzenleme Yetkisi çerçevesinde 2-3-4 Temmuz 2018 tarihlerinde Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı toplantı salonunda “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi” düzenlenecektir.
 
Eğitime katılım başvuruları 25.06.2018 tarihine kadar kabul edilecektir, başvuruda bulunacak adayların en az ilkokul mezunu olması ve aşağıda verilen adres ve irtibat bilgileri üzerinden bizzat başvuruda bulunmaları, dilekçe eki beraberinde T.C. kimlik ve öğrenim belge fotokopileri, eğitim ve sertifika ücret dekontu ile güncel tarihli 2 adet resim getirmeleri gerekmektedir.
 
Eğitimin Konusu: Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi
Tarihi: 2-3-4 Temmuz 2018
Yer: Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı (İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası) Toplantı Salonu
İrtibat adresi: Reşatbey Mah. Beşocak Caddesi No:53 Seyhan/ADANA
İrtibat Tel: 0322 400 03 03 Dahili: 3480-3479
Eğitim ve sertifika ücreti: Adana Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Stad Şubesi TR780001001231380704445001 nolu IBAN hesap numarasına eğitim bedeli 146 TL (HSGM kodu 180.514), sertifika bedeli 12 TL (HSGM kodu 180.857) olmak üzere toplam 158 TL yatırıldığına dair dekont.
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM