Kanser Haftası Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Tarih : 16.4.2018

Kanser hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında  kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm sebebi olması açısından önemli bir toplum sağlığı problemidir. Dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Ülkemizde ki en son resmi rakamlar değerlendirildiğinde bir yıl içerisinde yaklaşık 96.200 erkek ve 67.200 kadının kanser teşhisi aldığı tahmin edilmektedir.

 

Dünyada ve Türkiye’de kanserin önemli bir kısmı önlenebilen kanserlerdir. Kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların sevk edilmesi erken tanı şansını arttırmaktadır. Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir.

 

Kanser taramaları uluslararası standartlarda yürütülmekte; rahim ağzı kanseri uluslararası kanser tarama rehberlerinde de yer alan HPV-DNA testi ile taranmaktadır. Smear ile tarama sonucu pozitif saptanan 100.000 olgudan sadece 4’ünde kanser tespit edilirken, şu an HPV testi pozitif olan 100.000 olguda 400 kanser öncülü lezyon ve 45 kanser yakalanmaktadır. Ayrıca tespit edilen kanser olgularının %90’dan fazlası 1. evre olup yılda yüzlerce kadının hayatı kurtulmaktadır. Bilimsel avantajının yanı sıra HPV DNA testleri merkezi laboratuvarlarda analiz edilerek sonuçlar en geç 10 iş günü içerisinde vatandaşımıza iletilmektedir.  Tarama mamografileri de Avrupa Birliği standartlarında kurulmuş olan ulusal raporlama merkezinde değerlendirilmekte ve her iki tarama testinin de sonuçlarına vatandaşlarımız internetten ulaşabilmektedirler.

 

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası olması sebebiyle; Bakanlığımız tarafından yürütülen Ulusal Kanser Tarama Programları hakkında bilgi düzeyini arttırmak amacıyla, 09.04.2018 tarihinde saat 15:00' de Yol İş Holiday Otel'de,  121 aile hekimi ve 7 toplum sağlığı merkezi personelinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sayın Dr.A.Tanju ALTUNSU tarafından  kanser taramalarında birinci basamağın  önemini vurgulayan açılış konuşmasının ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Sayın Prof. Dr. Aytekin ALTINTAŞ tarafından rahim ağzı kanseri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

 

-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM