Tıbbi Laboratuvarların Yetki Devri Hakkında

Tarih : 27.2.2018

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 14/02/2018 tarih ve 235 sayılı Bakanlık Makam onayı ile 992 sayılı kanun ve 09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği kapsamındaki tıbbi laboratuvarların ruhsatlandırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin bir kısmının Valiliklere devredilmesine karar verilmiştir. Yetki devri konulu yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM