Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) Eğitimi Gerçekleştirildi

Tarih : 21.2.2018

Sağlık Müdürlüğümüz Ek Hizmet Binası (Eski Halk Sağlığı Müdürlüğü) toplantı salonunda Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Programları ve Tüberküloz Birimi tarafından ilimizde bağışıklama hizmetlerinde görev alan çalışanlara yönelik; Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) ve GBP içerisinde yer alan Aşı Sonrası İstenmeyen Etki, Aşı Lojistiği, Soğuk Zincir ve Aşı Takip Sistemi (ATS), Aşı Uygulama Teknikleri, Sağlık Çalışanı Aşılamaları, Risk Grubu Aşılamaları ile Bulaşıcı Hastalıkların İhbar ve Bildirim Sistemi hakkında eğitim düzenleşmiştir.

 

19/02/2018 tarihinde düzenlenen eğitim tüm İlçe Sağlık Müdürlükleri, tüm Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri, Kamu ve Özel Hastane personellerinin katılımıyla eğitim gerçekleştirilmiştir.

 

Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) eğitim sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM