İl Sağlık Müdürlüğümüzün Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuruları ile İlgili İlan

Tarih : 15.2.2018

İLAN
 
Adana İl Sağlık Müdürlüğümüzde kurulan Tespit Komisyonumuz; İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Başkanlıklar ile Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi, Karaisalı Devlet Hastanesi, Seyhan Devlet Hastanesi'ne (Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi) bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Birimleri, FKT Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ceyhan Devlet Hastanesi, Kozan Devlet Hastanesi, İmamoğlu Devlet Hastanesi ile Tufanbeyli Devlet Hastanesinin başvurularını değerlendirmiştir. 
 
Adana İl Sağlık Müdürlüğümüzde kurulan Tespit Komisyonumuz; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıdığı tespit edilen kişilere (Ek-1) ve gerekli şartları taşımadığı tespit edilen kişilere (Ek-2)  ait listelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.
 
1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
 
Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.
 
İlgililere ilanen tebliğ olunur.
 
    
 
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM