İl Kanser Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarih : 9.1.2018

İllerdeki kanser çalışmalarının etkin yürütülebilmesi amacıyla Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği gereğince Kanser Kayıt, Erken Teşhis, Tarama, Kanser Kontrol, Epidemiyolojik Araştırma ve benzeri konularda İl Sağlık Müdürlüğüne görüş bildirmek, eğitim programlarına öneri ve katkı sağlamak üzere teşkil olunan İl Kanser Danışma Kurulu, Vali Yardımcısı, İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları, Kanser Birimi Sorumlusu, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi Sorumlu Hekimleri ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kamu, Üniversite ve Özel Hastane temsilcilerinden oluşmaktadır. 
 
Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası toplantı salonunda 25.12.2017 tarihinde İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Ahmet ÖZER Başkanlığında “İl Kanser Danışma Kurulu” toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kanser Birim Sorumlusu Sayın Uzm. Dr. Ferzan MUŞTU tarafından Kanser Biriminin yürüttüğü faaliyetler hakkında sunum yapılmıştır.
 
İl Kanser Danışma Kurul Toplantısı'nda,  kanser ile ilgili billboard ve afiş hazırlanarak kanser tarama faaliyetlerinin duyurulması, halkımızın bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yönünde kararlar alınmıştır.

-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM