2017 Yılı Aralık Ayı İl ASKOM Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarih : 4.1.2018

Acil Sağlık Hizmetlerinin ilimizde eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla, Adana Şehir Hastanesinde 29.12.2017 tarihinde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu  (ASKOM)  toplantısı  gerçekleştirildi.
 
Toplantıda, ilimizdeki Acil Sağlık Hizmetlerinin kesintisiz, etkin, daha hızlı hizmet verebilmesi amacıyla var olan tesis, donanım ve insan gücü kapasitesinin verimli kullanımını artırmak amaçlandı.
 
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Sayın Dr. Adnan ATILGAN'ın konuşması ile başlayan İl ASKOM toplantısında, il içi ve il dışı sevklerin incelenmesi, uygunsuz hasta sevklerinin değerlendirilmesi, riskli hasta (anne-bebek) ölümlerinin azaltılması, hastane özellikli birimlerin nöbet listeleri ve replantasyon, el cerrahisi hastalarının sevkleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ASOS güncellemeleri, ilimizin helikopter-uçak ambulans hizmet dağılımı, tüm ambulans hareketleri ve hasta sevklerinin 112 ambulans servisi başhekimliğine bildirilmesi, ilimiz kamu, üniversite ve özel hastanelerin Hastane Afet Planlarının değerlendirilmesi, acil sağlık hizmetleri sunumunda yaşanan sorunlar, ilimizde misafir olan Suriyeli hastalara sunulan sağlık hizmetleri konularına değinilmiştir.
 
Toplantıya kamu, üniversite, vakıf ve özel hastanelerimizde görev yapmakta olan sağlık yöneticileri katılım sağlamışlardır.

-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM