Verem İl Kontrol Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarih : 22.12.2017

Tüberküloz sosyal bir hastalık olması sebebiyle bu hastalıkla ilgili yürütülen bütün faaliyetlerin toplum, hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, tüberkülozla ilgili yürütülen her sürecin birçok paydaşı bulunmaktadır. Ortaya çıkan problemlerin aşılabilmesi ve hizmetlerin standart hale getirilebilmesi için bu sürecin hem takip edilmesi hem de paydaşların çok iyi koordine edilmesi gerekir. 
 
İl düzeyinde tüberküloz kontrol hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 2006/78 sayılı genelge gereği; Valilik temsilcisi (Vali yardımcısı başkanlığında), İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Başkanı, ilgili başkan yardımcısı, İlçe Sağlık Müdürü, TSM Başkanı,  Tüberküloz İl Koordinatörü, Verem Savaşı Dispanseri Hekimi, Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Programları ve Tüberküloz birimi uzmanı,  Kamu ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluş temsilcileri, Belediye temsilcileri, Eczacılar Odası ve Tabipler Odası yetkilileri ve hizmetlerin yürütülmesinde faydalı olabileceği düşünülen diğer Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluş temsilcilerinin katılımı ile “İl Verem Kontrol Kurulu” oluşturularak, tüberküloz kontrol hizmetlerinin il genelinde kesintisiz yürütülmesi ve güçlendirilmesine yönelik oy çokluğu ile tedbir ve kararlar alınır.
 
Bu kapsamda  İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Ahmet ÖZER başkanlığında 19.12.2017 tarihinde Müdürlüğümüz ek  hizmet binası, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı toplantı salonunda hizmetlerin yürütülmesinde faydalı olabileceği düşünülen Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluş temsilcilerinin katılımı ile ''İl Verem Kontrol Kurulu’’ toplantısı gerçekleştirilmiştir.

-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM