Uyuşturucu İle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarih : 7.12.2017

Ülkelerin sınırlarını aşıp küresel bir problem haline gelerek toplumların bugününü ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu kullanımı adli, sosyal, hukuki, kamusal sorunlara yol açmasının yanında, insanların bedenen, ruhen ve sosyal yönden sağlıklarının bozulmasına neden olan çok yönlü bir halk sağlığı problemidir. Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. 
 
Bu çerçevede il düzeyindeki uyuşturucu madde kaçakçılığı, kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili konuları takip ve tespit ederek, buna ilişkin çözüm önerileri üretmek ve hayata geçirmek, ilgili kurumlar tarafından yürütülecek mücadele çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 06.12.2017 tarihinde, Vali Yardımcımız Sayın İsmail Hakkı ERTAŞ başkanlığında, tüm üye kurumların yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM