14 Kasım 2017 Dünya Diyabet Günü

Tarih : 14.11.2017

Diyabet, pankreastan salgılanarak kan şekerinin kullanımını düzenleyen insülin hormonu aktivitesinde ve/veya insülin üretiminde bozukluk olması nedeniyle kan glikoz seviyelerinin yüksek seyrettiği; karbonhidrat lipit ve protein metabolizmasının bozulduğu kronik bir hastalıktır. Dünyada 2015 yılında 415 milyon yetişkin diyabetli olduğu, bu sayının 2040 yılında 642 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. Buna göre 2040 yılında her 10 yetişkinden biri diyabet hastası olacaktır.
 
Her yıl belirlenen Dünya Diyabet Günü’nün 2017 Yılı teması “Kadınlar ve Diyabet” olup sloganı “Sağlıklı Bir Gelecek Hakkımız’’dır. Bu yıl ki tema diyabet riski taşıyan veya diyabet ile yaşayan tüm kadınlar için ekonomik ve ulaşılabilir diyabet tedavisi, diyabet eğitimi ve kendi kendine diyabet yönetimi eğitiminin önemini teşvik etmek suretiyle Tip 2 diyabet ile mücadele kapasitesini güçlendirmektir. Kadınlar kendi sağlıklarını daha iyi korumak için bilgi ve kaynaklara kolay ve adil erişime sahip olmalıdır. Bu nedenle sağlık sistemlerinde kadınların özel ihtiyaç ve önceliklerine yeterli önem verilmelidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki ergenlik çağındaki kızlarda fiziksel aktivite yapma fırsatlarının teşvik edilmesi diyabetin önlenmesi için bir öncelik olmalıdır. Ayrıca sağlık çalışanları gebelik sırasında diyabetin tanılanması, tedavisi, yönetimi ve takibi konusunda eğitilmelidir.
 
2011 yılından itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan “Türkiye Diyabet Programı 2015-2020” uygulanmaktadır. Bu programda diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir.
 
Bu amaçlar;
 
Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak,
Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak,
Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak,
Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek,
Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir.
 
Bu bağlamda kamu farkındalık çalışmaları eğitimler, rehber geliştirilmesi, birinci basamak ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinde diyabet yönetimi konusunda ilgili paydaşlarla birlikte çalışmalar yapılmaktadır.
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM