"Türkiye Diyabet Programı" Kapsamında Eğitimler Devam Etmektedir

Tarih : 3.11.2017

Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Diyabet Federasyonu ve diyabet ile ilgili diğer kuruluşlar diyabet ve komplikasyonlarının önlenmesi, diyabetli insanlara daha iyi sağlık olanaklarının sunulması, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve erken ölümlerin azaltılabilmesi için üye ülkeler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte yoğun çaba harcamaktadırlar. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde diyabetin önlenmesi ve kontrolü için etkin önlemlerin alınmasını desteklemeye odaklanmıştır. Bu programda diyabet ve komplikasyonları konusunda global olarak farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır.
 
Bu kapsamda ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen diyabetin önlenmesi ve kontrolü amacıyla Bakanlığımızca ‘Türkiye Diyabet Programı’ yürütülmekte olup, sağlık personelinin diyabet ile mücadele konusunda bilgi düzeyinin artırılmasına katkı sağlanmak amacıyla Müdürlüğümüz tarafından hizmet içi eğitimler planlanmıştır.
 
Sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alan sağlık personelini günün koşullarına uygun olarak yetiştirmek ve görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak  amacıyla Müdürlüğümüz ek binası toplantı salonunda 31.10.2017 tarihinde 130 Aile Sağlığı Elemanına diyabet konulu eğitim gerçekleştirilmiş olup, bakanlığımız tarafından diyabetli bireyler için hazırlanmış olan ‘Sağlık Çalışanları İçin Diyabetli Birey Kontrol Listesi 1’, ‘Sağlık Çalışanları İçin Diyabetli Birey Kontrol Listesi 2’, ‘Diyabetli Bireyler İçin Soru ve Cevaplarla Beslenme Önerileri 3’, ‘Sağlık Çalışanları İçin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Kontrol Listesi’ el broşürleri dağıtılarak ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.
 
Müdürlüğümüz bünyesinde sağlık çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitimler devam edecektir.

-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM