Müdürlüğümüze Devrolan Mülga Adana Halk Sağlığı Müdürlüğüne Ait Web Sayfası Kapanmıştır

Tarih : 12.10.2017

25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatı yeniden düzenlenmiş olup Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve bundan sonraki iş ve işlemlerini, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen yeni statüleri ile yürütmeleri hususunda Bakanlık Makamından 29.09.2017 tarihli ve 5812 sayılı Onay alınmıştır.

 

Bu kapsamda Müdürlüğümüze devrolan Mülga Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün web sayfası 12.10.2017 tarihi itibariyle kapanmış olup geriye dönük web sayfası içeriğine aşağıdaki linkte yer alan arşiv web sayfası üzerinden ulaşılabilecektir.

 

http://arsiv.adanasm.gov.tr

 

 
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM