Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ADSH (Versiyon 3) Yayımlandı

Tarih : 31.3.2017

Bakanlığımız Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ADSH (Versiyon 3) Seti hazırlanarak tüm kamu, özel ve üniversite statüsünde yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinin kullanımına sunulmuştur.
 
İlgili Yönetmeliğin 5. maddesi 3. Fıkrasına istinaden, yukarıda bahsi geçen kurumlar, uygulamalarını ilgili standartlar doğrultusunda gerçekleştirmelidirler.
 
SKS ADSH (Versiyon 3) için tıklayınız.
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM