2017 Yılı Döner Sermaye Komisyon Üyeliği ve Seçimi

Tarih : 11.1.2017

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Birinci Basmak Sağlık Kuruluşlarında görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönetmeliğin Üçüncü Bölümün 14. maddesine göre İl Sağlık Müdürlüklerinde Döner Sermaye Komisyonu'nun Teşkili ve Çalışma Usul ve Esasları ile dağıtılabilecek Ek Ödeme tutarının belirlenmesi amacıyla oluşturulan 2017 Yılı İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu'nda görev almak üzere; d (Pratisyen Tabip), e (Hemşire, Ebe, ATT veya Sağlık Memuru), f (Teknik Yardımcı veya Genel İdari Hizmetler Sınıfı) seçimle birer asil ve birer yedek üye seçilecektir.

Üye olmak isteyenlerin 12.01.2017 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

 

Döner Sermaye Komisyon seçimi 16.01.2017 Pazartesi günü Müdürlüğümüz zemin kat toplantı salonu'nda 13.30-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM